آرشیو مقالات: تاریخچه فرش کرمان

تاریخچه فرش و فرش سجاده ای کرمان بخش دوم

سجاده فرش محرابی

سیر تحول و پیشینه تاریخی نقش فرش ها و سجاده فرش کرمان شامل چندین دوره تاریخی و متمایز است: دوره نخست یا عصر ترمه: همزمان با زمان شالبافی, دوران انتقال ترمه دوزی به سجاده فرش و فرشبافی, از حدود سالهای ۱۳۱۵-۱۳۳۰ هجری قمری را در بر می گیرد. کاربرد نگاره …

ادامه مـطالب...