آرشیو مقالات: موکت سجاده ای

قیمت موکت طرح سجاده

قیمت موکت طرح سجاده

قیمت موکت طرح سجاده با تفاسیری که ذکر کردیم اگر موکت مد نظر ما باشد طبیعتا قیمت آن ارزان تر از سجاده فرش می باشد. موکت ها با توجه با بافت پرز دار و بدون پرز و همچنین طرح های موکت و کیفیت و درجه بندی موکت قیمت ان ها تعیین می گردد.

ادامه مـطالب...