صفحه اصلی / تماس با ما

تماس با ما

شـرکت فـرش و سجـاده منــاجـــات

آدرس: کاشانجاده جدید آران و بیدگل میدان محمد رسول ا… شهرک صنعتی هلال -بلوار امام علی(ع) پلاک ۱۳۳ 

 ایـمیل مدیریت: Modir@monajatcarpet.ir

 ایـمیل پشتیبانی: support@monajatcarpet.ir

فرش سجاده شمـاره های تمـاس:   ۰۳۱۵۴۷۶۰۷۰۰- ۰۳۱۵۴۷۶۰۷۰۱- ۰۳۱۵۴۷۶۰۹۵۰

              شمـاره فکـس:   ۰۳۱۵۴۷۶۰۹۵۱

              مـوبایـل:    ۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰

              مـدیریت آقـای یـوسفیـان

پـل ارتبـاطی مـا در تلگـرام:

فرش سجاده

فرش سجاده