صفحه اصلی / فرش سجاده مسجد

فرش سجاده مسجد

درخشش فرش ماشینی ایران در بازارهای جهانی

پیشرفت فرش ماشینی در بازار های جهانی

درخشش فرش ماشینی ایران در بازارهای جهانی همان گونه که میدانید در طی دو سال اخیر با افزایش قیمت دلار , میزان صادرات فرش ماشینی زیاد شده است. در این صورت درخشش فرش ماشینی برای صادرات کالا به کشورهای مجاور خلیج فارس و همسایه ایران افزایش چشمگیری داشته است. به …

ادامه مـطالب...